Certificări

Compania Metatools deține certificarea sistemului de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii în muncă, în conformitate cu standardele de referinţă ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2008.